EEN BROEDPLAATSACHTIGE OMGEVING VOOR DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG DEN HAAG

 

In de zomer van 2022 heeft E.S.T.I.D.A.  de eerste fase van de restyling van de Koninklijke Schouwburg in Den haag afgerond.

Uitgangspunt voor het ontwerp is het omarmen van het iconische kunstwerk van Sol Lewitt, het creëren van een broedplaats-achtige omgeving die een grote doelgroep aanspreekt. Daarbij zorgen we voor een uitgesproken en inclusief karakter dat past hij de huidige Schouwburg en haar toneelgezelschap Het Nationaal Theater, zonder de rijke geschiedenis uit het oog te verliezen.

2-uitgelicht-project-940x1080-Koninklijke-schouwburg-den-haag-bar

EEN INCLUSIEVE TOEGANKELIJKE RUIMTE VOOR ALLE DOELGROEPEN

 

Doelstelling is om een ruimte te creëren die toegankelijk is voor veel (alle) doelgroepen en daarmee een afspiegeling is  van de inclusieve samenleving waar de Koninklijke Schouwburg en HNT een belangrijke rol in kunnen en willen spelen.

Door het creëren van een werkplaatsachtige sfeer waarin stijlen worden gemixt, wordt een creatieve en open sfeer gecreëerd, een atelier, waarin iedereen welkom is.

Het broedplaatsachtige karakter zorgt ervoor dat de ruimte uitdaagt om (creatieve) ideeën uit te wisselen en vorm te geven. Daar komt bij dat deze stijl het kunstwerk versterkt en daarmee het kunstwerk ook een meer hedendaags karakter geeft. Door de omgeving aan te passen en creatief en dynamisch te maken krijgt het kunstwerk ook nieuw elan.

2-uitgelicht-project-940x1080-stoelen-Koninklijke-schouwburg-den-haag

MEERDERE ENTREES

 

Het toevoegen van het podium en verwijderen van de wand naar Wasserman is essentieel in dit plan. Hiermee wordt er meer geblend tussen de verschillende bezoekersstromen en is er dus ook meer ruimte voor uitwisseling.

Het toevoegen van een extra entree aan de Wassermanzijde is op termijn ook erg belangrijk. Enerzijds uit functionele oogpunten (het beperken van drukte bij de entree) anderzijds wederom uit de gedachte van inclusiviteit. Het staat op deze manier de bezoeker vrij om binnen te komen waar die wil.

 

2-uitgelicht-project-940x1080-Koninklijke-schouwburg-den-haag

EEN BRUG TUSSEN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

 

Door het mixen van oud en nieuw wordt letterlijk een brug geslagen tussen verleden, heden en toekomst. Tevens is het hergebruik van bestaand meubilair natuurlijk een duurzame oplossing in een tijd waarin we spaarzaam en met respect met producten en grondstoffen om moeten gaan.

2-uitgelicht-project-940x1080-Koninklijke-schouwburg-den-haag-muur